افشین چت|نیلو چت|ایلام چت افشین چت,نیلو چت,ایلام چت,کورد چت,کاشان چت,یزد چت,ملت چت,ویناز چت,غزل چت, http://www.afshinchat.ir 2018-09-22T08:25:29+01:00 text/html 2018-09-08T08:54:56+01:00 www.afshinchat.ir سامان عسگری آهو چت | چت آهو http://www.afshinchat.ir/post/113 <div style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><h1>&nbsp;آهو چت | چت&nbsp; آهو<span style="font-size: 13px;">&nbsp;</span>&nbsp;.&nbsp; آهو<span style="font-size: 13px;">&nbsp;</span>&nbsp;چت . چت&nbsp; آهو<span style="font-size: 13px;">&nbsp;</span>&nbsp;. چت&nbsp; آهو<span style="font-size: 13px;">&nbsp;</span>چت . آهو<span style="font-size: 13px;">&nbsp;</span>&nbsp;چت | آهو<span style="font-size: 13px;">&nbsp;</span>&nbsp;.&nbsp; &nbsp;آهو<span style="font-size: 13px;">&nbsp;</span>&nbsp;چت&nbsp;</h1></div><div style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">ورود به آهو چت . وبلاگ&nbsp;&nbsp;آهو&nbsp;چت . سایت&nbsp;&nbsp;آهو&nbsp;&nbsp;چت .&nbsp;&nbsp;آهو&nbsp;چت اصلی . چت با&nbsp;&nbsp;آهو&nbsp;. در&nbsp;&nbsp;آهو&nbsp;چت . ادرس بدون فیلتر&nbsp;آهو&nbsp;چت . روم&nbsp;&nbsp;آهو&nbsp;چت&nbsp; &lt;h/1&gt;</div><div style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><a href="afshinchattt.mihanblog.com" target="" title=" آهو چت | چت آهو"><img src="http://s8.picofile.com/file/8329795292/bg1982.gif" alt=" مونیا چت | چت مونیا" width="199" height="159" align="bottom" border="0" hspace="15" vspace="15" data-mce-src="http://s8.picofile.com/file/8329795292/bg1982.gif" style="border: 0px; cursor: default;"></a></div><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">ی کاش انهایی که دل ماندن ندارند . پای امدن هم نداشتند ...</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">همیشه گفتم هوایی اینایی که میخندن و میخندونن رو داشته باشید ..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">اخه اینا یواشکی غصه میخورن..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">به قلبم معذرت خواهی زیادی بدهکارم ..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">تلافی روزهایی که گرفت .. شکست .. تنگ شد ..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">کاری از دستم بر نیامد ..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><br></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;&nbsp;آهو چت | چت&nbsp; آهو</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">چقدر تلخ است .. من کبریت را میسوزانم .. کبریت سیگار را</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">سیگار مرا .. در این بازی بردی نیست هر سه میسوزیم..</span></p><h3 style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;">&nbsp;آهو چت | چت&nbsp; آهو</h3><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">&nbsp;</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">به آهو چت خوش امدید . چت روم&nbsp;<a href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/1/atrty/1536392049/avrvy/1716190//key/afshinchattt.mihanblog.com" target="" title="دوتامون چت | چت دوتامون">&nbsp;</a><a href="afshinchattt.mihanblog.com" target="" title=" آهو چت | چت آهو">آهو چت | چت&nbsp; آهو</a><a title="بهناز چت | چت بهناز" href="http://anilchat.ir/" target="_blank" data-mce-href="http://anilchat.ir">&nbsp;</a>اماده پذیرایی از تمامی میهمانان میبا شد&nbsp;</span><a href="afshinchattt.mihanblog.com" target="" title=" آهو چت | چت آهو" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">&gt;h/3&gt;</a></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p> text/html 2018-09-08T08:50:03+01:00 www.afshinchat.ir سامان عسگری مادوتا چت | چت مادوتا http://www.afshinchat.ir/post/112 <div style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><h1>&nbsp;مادوتا چت | چت مادوتا<span style="font-size: 13px;">&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;. مادوتا<span style="font-size: 13px;">&nbsp;</span>&nbsp;چت . چت مادوتا<span style="font-size: 13px;">&nbsp;</span>&nbsp;. چت مادوتا<span style="font-size: 13px;">&nbsp;</span>&nbsp;چت .مادوتا<span style="font-size: 13px;">&nbsp;</span>&nbsp;چت | مادوتا.&nbsp; مادوتا چت&nbsp;</h1></div><div style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">ورود به مادوتا چت . وبلاگ مادوتا&nbsp;&nbsp;چت . سایت مادوتا&nbsp;&nbsp; چت . مادوتا&nbsp;چت اصلی . چت با مادوتا&nbsp;&nbsp;. در مادوتا&nbsp;&nbsp;چت . ادرس بدون فیلترمادوتا&nbsp;&nbsp;چت . روم مادوتا&nbsp;&nbsp;چت&nbsp; &lt;h/1&gt;</div><div style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><a href="afshinchattt.mihanblog.com" target="" title="مادوتا چت | چت مادوتا "><img src="http://s8.picofile.com/file/8329795292/bg1982.gif" alt=" مونیا چت | چت مونیا" width="199" height="159" align="bottom" border="0" hspace="15" vspace="15" data-mce-src="http://s8.picofile.com/file/8329795292/bg1982.gif" style="border: 0px; cursor: default;"></a></div><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">ی کاش انهایی که دل ماندن ندارند . پای امدن هم نداشتند ...</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">همیشه گفتم هوایی اینایی که میخندن و میخندونن رو داشته باشید ..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">اخه اینا یواشکی غصه میخورن..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">به قلبم معذرت خواهی زیادی بدهکارم ..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">تلافی روزهایی که گرفت .. شکست .. تنگ شد ..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">کاری از دستم بر نیامد ..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><br></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;مادوتا چت | چت مادوتا&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">چقدر تلخ است .. من کبریت را میسوزانم .. کبریت سیگار را</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">سیگار مرا .. در این بازی بردی نیست هر سه میسوزیم..</span></p><h3 style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;">مادوتا چت | چت مادوتا&nbsp;</h3><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">&nbsp;</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">به مادوتا چت خوش امدید . چت روم&nbsp;<a href="afshinchattt.mihanblog.com" target="" title="مادوتا چت | چت مادوتا ">مادوتا چت | چت مادوتا</a><a href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/1/atrty/1536392049/avrvy/1716190//key/afshinchattt.mihanblog.com" target="" title="دوتامون چت | چت دوتامون">&nbsp;</a><a title="بهناز چت | چت بهناز" href="http://anilchat.ir/" target="_blank" data-mce-href="http://anilchat.ir">&nbsp;</a>اماده پذیرایی از تمامی میهمانان میبا شد&nbsp;</span><a href="afshinchattt.mihanblog.com" target="" title="مادوتا چت | چت مادوتا " style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">&gt;h/3&gt;</a></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p> text/html 2018-09-08T08:43:33+01:00 www.afshinchat.ir سامان عسگری هاید چت | چت هاید http://www.afshinchat.ir/post/111 <div style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><h1>&nbsp;هاید چت | چت هاید . هاید چت . چت هاید . چت هایدچت .هاید چت |هاید .&nbsp; هاید چت&nbsp;</h1></div><div style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">ورود به هاید چت . وبلاگ&nbsp;&nbsp;هاید&nbsp;چت . سایت&nbsp;&nbsp;هاید&nbsp;&nbsp;چت .&nbsp;&nbsp;هاید&nbsp;چت اصلی . چت با&nbsp;هاید. در&nbsp;&nbsp;هاید&nbsp;چت . ادرس بدون فیلتر&nbsp;هاید&nbsp;چت . روم&nbsp;&nbsp;هاید&nbsp;چت&nbsp; &lt;h/1&gt;</div><div style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><a href="afshinchattt.mihanblog.com" target="" title=" هاید چت | چت هاید"><img src="http://s8.picofile.com/file/8329795292/bg1982.gif" alt=" مونیا چت | چت مونیا" width="199" height="159" align="bottom" border="0" hspace="15" vspace="15" data-mce-src="http://s8.picofile.com/file/8329795292/bg1982.gif" style="border: 0px; cursor: default;"></a></div><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">ی کاش انهایی که دل ماندن ندارند . پای امدن هم نداشتند ...</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">همیشه گفتم هوایی اینایی که میخندن و میخندونن رو داشته باشید ..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">اخه اینا یواشکی غصه میخورن..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">به قلبم معذرت خواهی زیادی بدهکارم ..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">تلافی روزهایی که گرفت .. شکست .. تنگ شد ..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">کاری از دستم بر نیامد ..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><br></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;&nbsp;هاید چت | چت&nbsp; هاید</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">چقدر تلخ است .. من کبریت را میسوزانم .. کبریت سیگار را</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">سیگار مرا .. در این بازی بردی نیست هر سه میسوزیم..</span></p><h3 style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;">&nbsp;هاید چت | چت&nbsp; هاید</h3><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">&nbsp;</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">به هاید چت خوش امدید . چت روم&nbsp;<a href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/1/atrty/1536392049/avrvy/1716190//key/afshinchattt.mihanblog.com" target="" title="دوتامون چت | چت دوتامون">&nbsp;</a><a href="afshinchattt.mihanblog.com" target="" title=" هاید چت | چت هاید">هاید چت | چت&nbsp; هاید</a><a title="بهناز چت | چت بهناز" href="http://anilchat.ir/" target="_blank" data-mce-href="http://anilchat.ir">&nbsp;</a>اماده پذیرایی از تمامی میهمانان میبا شد&nbsp;</span><a href="afshinchattt.mihanblog.com" target="" title=" هاید چت | چت هاید" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">&gt;h/3&gt;</a></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p> text/html 2018-09-08T08:39:02+01:00 www.afshinchat.ir سامان عسگری آتشکده چت | چت آتشکده http://www.afshinchat.ir/post/110 <div style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><h1>&nbsp;آتشکده چت | چت&nbsp; آتشکده&nbsp; .&nbsp; آتشکده چت . چت&nbsp; آتشکده. چت آتشکده چت . آتشکده چت |&nbsp; آتشکده .&nbsp; &nbsp;آتشکده چت&nbsp;</h1></div><div style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">ورود به آتشکده چت . وبلاگ آتشکده&nbsp;چت . سایت آتشکده&nbsp;&nbsp;چت . آتشکده&nbsp;چت اصلی . چت با آتشکده&nbsp;. در آتشکده&nbsp;چت . ادرس بدون فیلترآتشکده&nbsp;چت . روم آتشکده&nbsp;چت&nbsp; &lt;h/1&gt;</div><div style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><a href="afshinchattt.mihanblog.com" target="" title="آتشکده چت | چت آتشکده"><img src="http://s8.picofile.com/file/8329795292/bg1982.gif" alt=" مونیا چت | چت مونیا" width="199" height="159" align="bottom" border="0" hspace="15" vspace="15" data-mce-src="http://s8.picofile.com/file/8329795292/bg1982.gif" style="border: 0px; cursor: default;"></a></div><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">ی کاش انهایی که دل ماندن ندارند . پای امدن هم نداشتند ...</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">همیشه گفتم هوایی اینایی که میخندن و میخندونن رو داشته باشید ..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">اخه اینا یواشکی غصه میخورن..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">به قلبم معذرت خواهی زیادی بدهکارم ..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">تلافی روزهایی که گرفت .. شکست .. تنگ شد ..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">کاری از دستم بر نیامد ..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><br></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;آتشکده چت | چت آتشکده</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">چقدر تلخ است .. من کبریت را میسوزانم .. کبریت سیگار را</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">سیگار مرا .. در این بازی بردی نیست هر سه میسوزیم..</span></p><h3 style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;">آتشکده چت | چت آتشکده</h3><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">&nbsp;</span></p><p style=""><span data-mce-style="font-size: medium;" style=""><font face="Tahoma, Geneva, sans-serif" size="3">به آتشکده چت خوش امدید . چت روم</font><font size="4"><font face="Tahoma, Geneva, sans-serif">&nbsp;</font><a href="afshinchattt.mihanblog.com" target="" title="آتشکده چت | چت آتشکده">آتشکده چت | چت آتشکده</a></font><a title="بهناز چت | چت بهناز" href="http://anilchat.ir/" target="_blank" data-mce-href="http://anilchat.ir" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: medium;">&nbsp;</a><font face="Tahoma, Geneva, sans-serif" size="3">اماده پذیرایی از تمامی میهمانان میبا شد&nbsp;</font></span><a href="afshinchattt.mihanblog.com" target="" title="آتشکده چت | چت آتشکده">&gt;h/3&gt;</a></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p> text/html 2018-09-08T07:56:21+01:00 www.afshinchat.ir سامان عسگری نثار چت | چت نثار http://www.afshinchat.ir/post/109 <div style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><h1>نثار چت | چت نثار&nbsp; . نثار چت . چت نثار . چت نثار چت نثار چت | نثار .&nbsp; نثار چت&nbsp;</h1></div><div style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">ورود به نثار چت . وبلاگ نثار&nbsp;چت . سایت نثار&nbsp;&nbsp;چت . نثار&nbsp;چت اصلی . چت با نثار&nbsp;. در نثار&nbsp;چت . ادرس بدون فیلترنثار&nbsp;چت . روم نثارچت&nbsp; &lt;h/1&gt;</div><div style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><a href="afshinchattt.mihanblog.com" target="" title="نثار چت | چت نثار"><img src="http://s8.picofile.com/file/8329795292/bg1982.gif" alt=" مونیا چت | چت مونیا" width="199" height="159" align="bottom" border="0" hspace="15" vspace="15" data-mce-src="http://s8.picofile.com/file/8329795292/bg1982.gif" style="border: 0px; cursor: default;"></a></div><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">ی کاش انهایی که دل ماندن ندارند . پای امدن هم نداشتند ...</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">همیشه گفتم هوایی اینایی که میخندن و میخندونن رو داشته باشید ..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">اخه اینا یواشکی غصه میخورن..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">به قلبم معذرت خواهی زیادی بدهکارم ..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">تلافی روزهایی که گرفت .. شکست .. تنگ شد ..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">کاری از دستم بر نیامد ..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><br></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="4">&nbsp;نثار چت | چت نثار</font></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">چقدر تلخ است .. من کبریت را میسوزانم .. کبریت سیگار را</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">سیگار مرا .. در این بازی بردی نیست هر سه میسوزیم..</span></p><h3 style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;">نثار چت | چت نثار</h3><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">&nbsp;</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">به نثار چت خوش امدید . چت روم&nbsp;<a href="afshinchattt.mihanblog.com" target="" title="نثار چت | چت نثار">نثار چت | چت نثار</a><a title="بهناز چت | چت بهناز" href="http://anilchat.ir/" target="_blank" data-mce-href="http://anilchat.ir">&nbsp;</a>اماده پذیرایی از تمامی میهمانان میبا شد&nbsp;</span><a href="afshinchattt.mihanblog.com" target="" title="نثار چت | چت نثار" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">&gt;h/3&gt;</a></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p> text/html 2018-09-08T07:51:48+01:00 www.afshinchat.ir سامان عسگری حریم چت | چت حریم http://www.afshinchat.ir/post/108 <div style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><h1>حریم چت | چت حریم&nbsp; .حریم چت . چت حریم . چت حریم چت .حریم چت | حریم .&nbsp; حریم چت&nbsp;</h1></div><div style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">ورود به حریم چت . وبلاگ حریم&nbsp;&nbsp;چت . سایت حریم&nbsp;&nbsp;&nbsp;چت . حریم&nbsp;&nbsp;چت اصلی . چت با حریم&nbsp;&nbsp;. درحریم&nbsp;&nbsp;چت . ادرس بدون فیلترحریم&nbsp;چت . روم حریم&nbsp;&nbsp;چت&nbsp; &lt;h/1&gt;</div><div style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><a href="afshinchattt.mihanblog.com" target="" title="حریم چت | چت حریم "><img src="http://s8.picofile.com/file/8329795292/bg1982.gif" alt=" مونیا چت | چت مونیا" width="199" height="159" align="bottom" border="0" hspace="15" vspace="15" data-mce-src="http://s8.picofile.com/file/8329795292/bg1982.gif" style="border: 0px; cursor: default;"></a></div><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">ی کاش انهایی که دل ماندن ندارند . پای امدن هم نداشتند ...</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">همیشه گفتم هوایی اینایی که میخندن و میخندونن رو داشته باشید ..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">اخه اینا یواشکی غصه میخورن..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">به قلبم معذرت خواهی زیادی بدهکارم ..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">تلافی روزهایی که گرفت .. شکست .. تنگ شد ..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">کاری از دستم بر نیامد ..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><br></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="4">&nbsp;حریم چت | چت حریم&nbsp;</font></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">چقدر تلخ است .. من کبریت را میسوزانم .. کبریت سیگار را</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">سیگار مرا .. در این بازی بردی نیست هر سه میسوزیم..</span></p><h3 style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;">حریم چت | چت حریم&nbsp;</h3><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">&nbsp;</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">به حریم چت خوش امدید . چت روم&nbsp;<a href="afshinchattt.mihanblog.com" target="" title="حریم چت | چت حریم ">حریم چت | چت حریم&nbsp;</a><a title="بهناز چت | چت بهناز" href="http://anilchat.ir/" target="_blank" data-mce-href="http://anilchat.ir">&nbsp;</a>اماده پذیرایی از تمامی میهمانان میبا شد&nbsp;</span><a href="afshinchattt.mihanblog.com" target="" title="حریم چت | چت حریم " style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">&gt;h/3&gt;</a></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p> text/html 2018-09-08T07:48:18+01:00 www.afshinchat.ir سامان عسگری ناردنا چت | چت ناردنا http://www.afshinchat.ir/post/107 <div style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><h1>ناردنا چت | چت ناردنا&nbsp; . ناردنا چت . چت ناردنا . چت ناردنا چت .ناردنا چت | ناردنا .&nbsp; ناردنا چت&nbsp;</h1></div><div style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">ورود به ناردنا چت . وبلاگ&nbsp;&nbsp;ناردنا&nbsp;&nbsp;چت . سایت&nbsp;&nbsp;ناردنا&nbsp;&nbsp;&nbsp;چت .&nbsp;&nbsp;ناردنا&nbsp;&nbsp;چت اصلی . چت با&nbsp;&nbsp;ناردنا&nbsp;&nbsp;. در&nbsp;&nbsp;ناردنا&nbsp;چت . ادرس بدون فیلتر&nbsp;ناردنا&nbsp;&nbsp;چت . روم&nbsp;&nbsp;ناردنا&nbsp;&nbsp;چت&nbsp; &lt;h/1&gt;</div><div style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><a href="afshinchattt.mihanblog.com" target="" title=" ناردنا چت | چت ناردنا "><img src="http://s8.picofile.com/file/8329795292/bg1982.gif" alt=" مونیا چت | چت مونیا" width="199" height="159" align="bottom" border="0" hspace="15" vspace="15" data-mce-src="http://s8.picofile.com/file/8329795292/bg1982.gif" style="border: 0px; cursor: default;"></a></div><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">ی کاش انهایی که دل ماندن ندارند . پای امدن هم نداشتند ...</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">همیشه گفتم هوایی اینایی که میخندن و میخندونن رو داشته باشید ..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">اخه اینا یواشکی غصه میخورن..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">به قلبم معذرت خواهی زیادی بدهکارم ..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">تلافی روزهایی که گرفت .. شکست .. تنگ شد ..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">کاری از دستم بر نیامد ..</span></p><p style=""><font face="Tahoma, Geneva, sans-serif" size="4">&nbsp;ناردنا&nbsp; چت | چت&nbsp; ناردنا&nbsp;</font></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">چقدر تلخ است .. من کبریت را میسوزانم .. کبریت سیگار را</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">سیگار مرا .. در این بازی بردی نیست هر سه میسوزیم..</span></p><h3 style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;">&nbsp;ناردنا&nbsp; چت | چت&nbsp; ناردنا&nbsp;</h3><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">&nbsp;</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">به ناردنا چت خوش امدید . چت روم&nbsp;<a href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/1/atrty/1536392049/avrvy/1716190//key/afshinchattt.mihanblog.com" target="" title="دوتامون چت | چت دوتامون">&nbsp;</a><a href="afshinchattt.mihanblog.com" target="" title=" ناردنا چت | چت ناردنا ">ناردنا&nbsp; چت | چت&nbsp; ناردنا&nbsp;</a><a title="بهناز چت | چت بهناز" href="http://anilchat.ir/" target="_blank" data-mce-href="http://anilchat.ir">&nbsp;</a>اماده پذیرایی از تمامی میهمانان میبا شد&nbsp;</span><a href="afshinchattt.mihanblog.com" target="" title=" ناردنا چت | چت ناردنا " style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">&gt;h/3&gt;</a></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p> text/html 2018-09-08T07:43:53+01:00 www.afshinchat.ir سامان عسگری شایلی چت | چت شایلی http://www.afshinchat.ir/post/106 <div style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><h1>&nbsp;شایلی چت | چت شایلی&nbsp; . شایلی چت . چت شایلی . چت شایلی چت .شایلی چت | شایلی .&nbsp; شایلی چت&nbsp;</h1></div><div style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">ورود به شایلی چت . وبلاگ شایلی&nbsp;چت . سایت شایلی&nbsp;&nbsp;چت . شایلی&nbsp;چت اصلی . چت با شایلی&nbsp;. در شایلی&nbsp;چت . ادرس بدون فیلترشایلی&nbsp;چت . روم شایلی&nbsp;چت&nbsp; &lt;h/1&gt;</div><div style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><a href="afshinchattt.mihanblog.com" target="" title="شایلی چت | چت شایلی"><img src="http://s8.picofile.com/file/8329795292/bg1982.gif" alt=" مونیا چت | چت مونیا" width="199" height="159" align="bottom" border="0" hspace="15" vspace="15" data-mce-src="http://s8.picofile.com/file/8329795292/bg1982.gif" style="border: 0px; cursor: default;"></a></div><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">ی کاش انهایی که دل ماندن ندارند . پای امدن هم نداشتند ...</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">همیشه گفتم هوایی اینایی که میخندن و میخندونن رو داشته باشید ..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">اخه اینا یواشکی غصه میخورن..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">به قلبم معذرت خواهی زیادی بدهکارم ..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">تلافی روزهایی که گرفت .. شکست .. تنگ شد ..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">کاری از دستم بر نیامد ..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><br></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="4">&nbsp;</font></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="4">&nbsp;شایلی چت | چت شایلی</font></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">چقدر تلخ است .. من کبریت را میسوزانم .. کبریت سیگار را</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">سیگار مرا .. در این بازی بردی نیست هر سه میسوزیم..</span></p><h3 style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;">شایلی چت | چت شایلی</h3><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">&nbsp;</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">به شایلی چت خوش امدید . چت روم&nbsp;<a href="afshinchattt.mihanblog.com" target="" title="شایلی چت | چت شایلی">شایلی چت | چت شایلی</a><a title="بهناز چت | چت بهناز" href="http://anilchat.ir/" target="_blank" data-mce-href="http://anilchat.ir">&nbsp;</a>اماده پذیرایی از تمامی میهمانان میبا شد&nbsp;</span><a href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/1/atrty/1536392049/avrvy/1716190//key/afshinchattt.mihanblog.com" target="" title="دوتامون چت | چت دوتامون" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">&gt;h/3&gt;</a></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p> text/html 2018-09-08T07:39:04+01:00 www.afshinchat.ir سامان عسگری وستا چت | چت وستا http://www.afshinchat.ir/post/105 <div style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><h1>وستا چت | چت وستا&nbsp; . وستا چت . چت وستا . چت وستا چت .وستا چت | وستا .&nbsp; وستا چت&nbsp;</h1></div><div style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">ورود به وستا چت . وبلاگ وستا&nbsp;&nbsp;چت . سایت وستا&nbsp;&nbsp;&nbsp;چت . وستا&nbsp;&nbsp;چت اصلی . چت با وستا&nbsp;&nbsp;. در وستا&nbsp;&nbsp;چت . ادرس بدون فیلتروستا&nbsp;چت . روم وستا&nbsp;&nbsp;چت&nbsp; &lt;h/1&gt;</div><div style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><a href="afshinchattt.mihanblog.com" target="" title="وستا چت | چت وستا "><img src="http://s8.picofile.com/file/8329795292/bg1982.gif" alt=" مونیا چت | چت مونیا" width="199" height="159" align="bottom" border="0" hspace="15" vspace="15" data-mce-src="http://s8.picofile.com/file/8329795292/bg1982.gif" style="border: 0px; cursor: default;"></a></div><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">ی کاش انهایی که دل ماندن ندارند . پای امدن هم نداشتند ...</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">همیشه گفتم هوایی اینایی که میخندن و میخندونن رو داشته باشید ..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">اخه اینا یواشکی غصه میخورن..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">به قلبم معذرت خواهی زیادی بدهکارم ..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">تلافی روزهایی که گرفت .. شکست .. تنگ شد ..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">کاری از دستم بر نیامد ..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><br></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="4">&nbsp;وستا&nbsp; چت | چت وستا&nbsp;</font></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">چقدر تلخ است .. من کبریت را میسوزانم .. کبریت سیگار را</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">سیگار مرا .. در این بازی بردی نیست هر سه میسوزیم..</span></p><h3 style=""><font face="Tahoma, Geneva, sans-serif">وستا&nbsp; چت | چت وستا&nbsp;</font></h3><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">&nbsp;</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">به وستا چت خوش امدید . چت روم&nbsp;<a href="afshinchattt.mihanblog.com" target="" title="وستا چت | چت وستا ">وستا&nbsp; چت | چت وستا</a><a href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/1/atrty/1536392049/avrvy/1716190//key/afshinchattt.mihanblog.com" target="" title="دوتامون چت | چت دوتامون">&nbsp;</a><a title="بهناز چت | چت بهناز" href="http://anilchat.ir/" target="_blank" data-mce-href="http://anilchat.ir">&nbsp;</a>اماده پذیرایی از تمامی میهمانان میبا شد&nbsp;</span><a href="afshinchattt.mihanblog.com" target="" title="وستا چت | چت وستا " style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">&gt;h/3&gt;</a></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p> text/html 2018-09-08T07:35:35+01:00 www.afshinchat.ir سامان عسگری ویناز چت | چت ویناز http://www.afshinchat.ir/post/104 <div style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><h1>&nbsp;ویناز چت | چت&nbsp; ویناز&nbsp; .&nbsp; ویناز چت . چت&nbsp; ویناز . چت&nbsp; وینازچت . ویناز چت |&nbsp; ویناز .&nbsp; &nbsp;ویناز چت&nbsp;</h1></div><div style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">ورود به وینازچت . وبلاگ ویناز&nbsp;چت . سایت ویناز&nbsp;&nbsp;چت . ویناز&nbsp;چت اصلی . چت با ویناز&nbsp;. در وینازچت . ادرس بدون فیلترویناز&nbsp;چت . روم ویناز&nbsp;چت&nbsp; &lt;h/1&gt;</div><div style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><a href="afshinchattt.mihanblog.com" target="" title="ویناز چت | چت ویناز"><img src="http://s8.picofile.com/file/8329795292/bg1982.gif" alt=" مونیا چت | چت مونیا" width="199" height="159" align="bottom" border="0" hspace="15" vspace="15" data-mce-src="http://s8.picofile.com/file/8329795292/bg1982.gif" style="border: 0px; cursor: default;"></a></div><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">ی کاش انهایی که دل ماندن ندارند . پای امدن هم نداشتند ...</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">همیشه گفتم هوایی اینایی که میخندن و میخندونن رو داشته باشید ..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">اخه اینا یواشکی غصه میخورن..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">به قلبم معذرت خواهی زیادی بدهکارم ..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">تلافی روزهایی که گرفت .. شکست .. تنگ شد ..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">کاری از دستم بر نیامد ..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><br></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="4">&nbsp;ویناز چت | چت ویناز</font></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">چقدر تلخ است .. من کبریت را میسوزانم .. کبریت سیگار را</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">سیگار مرا .. در این بازی بردی نیست هر سه میسوزیم..</span></p><h3 style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;">ویناز چت | چت ویناز</h3><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">&nbsp;</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">به ویناز چت خوش امدید . چت روم&nbsp;<a href="afshinchattt.mihanblog.com" target="" title="ویناز چت | چت ویناز">ویناز چت | چت ویناز</a><a title="بهناز چت | چت بهناز" href="http://anilchat.ir/" target="_blank" data-mce-href="http://anilchat.ir">&nbsp;</a>اماده پذیرایی از تمامی میهمانان میبا شد&nbsp;</span><a href="afshinchattt.mihanblog.com" target="" title="ویناز چت | چت ویناز" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">&gt;h/3&gt;</a></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p> text/html 2018-09-07T08:44:54+01:00 www.afshinchat.ir سامان عسگری تاتو چت | چت تاتو http://www.afshinchat.ir/post/102 <div style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><h1>&nbsp;تاتو چت | چت&nbsp; تاتو&nbsp; .&nbsp; تاتو چت . چت&nbsp; تاتو . چت&nbsp; تاتوچت . تاتو چت |&nbsp; تاتو .&nbsp; &nbsp;تاتو چت&nbsp;</h1></div><div style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">ورود به تاتو چت . وبلاگ تاتو&nbsp;چت . سایت تاتو&nbsp; چت . تاتو&nbsp;چت اصلی . چت با تاتو&nbsp;. در تاتو&nbsp;چت . ادرس بدون فیلترتاتو&nbsp;چت . روم تاتوچت&nbsp; &lt;h/1&gt;</div><div style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><a href="afshinchattt.mihanblog.com" target="" title="تاتو چت | چت تاتو"><img src="http://s8.picofile.com/file/8329795292/bg1982.gif" alt=" مونیا چت | چت مونیا" width="199" height="159" align="bottom" border="0" hspace="15" vspace="15" data-mce-src="http://s8.picofile.com/file/8329795292/bg1982.gif" style="border: 0px; cursor: default;"></a></div><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">ی کاش انهایی که دل ماندن ندارند . پای امدن هم نداشتند ...</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">همیشه گفتم هوایی اینایی که میخندن و میخندونن رو داشته باشید ..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">اخه اینا یواشکی غصه میخورن..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">به قلبم معذرت خواهی زیادی بدهکارم ..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">تلافی روزهایی که گرفت .. شکست .. تنگ شد ..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">کاری از دستم بر نیامد ..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><br></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="4">&nbsp;تاتو چت | چت تاتو</font></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">چقدر تلخ است .. من کبریت را میسوزانم .. کبریت سیگار را</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">سیگار مرا .. در این بازی بردی نیست هر سه میسوزیم..</span></p><h3 style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;">تاتو چت | چت تاتو</h3><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">&nbsp;</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">به تاتو چت خوش امدید . چت روم&nbsp;<a href="afshinchattt.mihanblog.com" target="" title="تاتو چت | چت تاتو">تاتو چت | چت تاتو</a><a title="بهناز چت | چت بهناز" href="http://anilchat.ir/" target="_blank" data-mce-href="http://anilchat.ir">&nbsp;</a>اماده پذیرایی از تمامی میهمانان میبا شد&nbsp;</span><a href="afshinchattt.mihanblog.com" target="" title="تاتو چت | چت تاتو" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">&gt;h/3&gt;</a></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p> text/html 2018-09-07T08:31:28+01:00 www.afshinchat.ir سامان عسگری مشگین چت | چت مشگین http://www.afshinchat.ir/post/101 <div style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><h1>&nbsp;مشگین چت | چت&nbsp; مشگین .&nbsp; مشگین چت . چت&nbsp; مشگین . چت&nbsp; مشگین چت . مشگین چت |&nbsp; &nbsp;</h1></div><div style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">ورود به مشگین چت . وبلاگ مشگین&nbsp;چت . سایت مشگین&nbsp;&nbsp;چت . مشگین&nbsp;چت اصلی . چت بامشگین&nbsp;. در مشگین&nbsp;چت . ادرس بدون فیلترمشگین&nbsp;چت . روم مشگین&nbsp;چت&nbsp; &lt;h/1&gt;</div><div style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><a href="afshinchattt.mihanblog.com" target="" title="مشگین چت | چت مشگین"><img src="http://s8.picofile.com/file/8329795292/bg1982.gif" alt=" مونیا چت | چت مونیا" width="199" height="159" align="bottom" border="0" hspace="15" vspace="15" data-mce-src="http://s8.picofile.com/file/8329795292/bg1982.gif" style="border: 0px; cursor: default;"></a></div><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">ی کاش انهایی که دل ماندن ندارند . پای امدن هم نداشتند ...</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">همیشه گفتم هوایی اینایی که میخندن و میخندونن رو داشته باشید ..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">اخه اینا یواشکی غصه میخورن..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">به قلبم معذرت خواهی زیادی بدهکارم ..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">تلافی روزهایی که گرفت .. شکست .. تنگ شد ..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">کاری از دستم بر نیامد ..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><br></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="4">&nbsp;مشگین چت | چت مشگین</font></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">چقدر تلخ است .. من کبریت را میسوزانم .. کبریت سیگار را</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">سیگار مرا .. در این بازی بردی نیست هر سه میسوزیم..</span></p><h3 style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;">مشگین چت | چت مشگین</h3><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">&nbsp;</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">به مشگین چت خوش امدید . چت روم&nbsp;<a href="afshinchattt.mihanblog.com" target="" title="مشگین چت | چت مشگین">مشگین چت | چت مشگین</a><a title="بهناز چت | چت بهناز" href="http://anilchat.ir/" target="_blank" data-mce-href="http://anilchat.ir">&nbsp;</a>اماده پذیرایی از تمامی میهمانان میبا شد&nbsp;</span><a href="afshinchattt.mihanblog.com" target="" title="مشگین چت | چت مشگین" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">&gt;h/3&gt;</a></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p> text/html 2018-09-07T08:25:44+01:00 www.afshinchat.ir سامان عسگری عادل چت | چت عادل http://www.afshinchat.ir/post/100 <div style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><h1>&nbsp;عادل چت | چت&nbsp; عادل . عادل چت . چت عادل . چت عادل چت .عادل چت | عادل .&nbsp; عادل چت&nbsp;</h1></div><div style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">ورود به عادل چت . وبلاگ عادل&nbsp;&nbsp;چت . سایت عادل&nbsp;&nbsp; چت . عادل&nbsp;&nbsp;چت اصلی . چت با عادل&nbsp;&nbsp;. در عادل&nbsp;&nbsp;چت . ادرس بدون فیلترعادل&nbsp;چت . روم عادل&nbsp;&nbsp;چت&nbsp; &lt;h/1&gt;</div><div style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><a href="afshinchattt.mihanblog.com" target="" title="عادل چت | چت عادل "><img src="http://s8.picofile.com/file/8329795292/bg1982.gif" alt=" مونیا چت | چت مونیا" width="199" height="159" align="bottom" border="0" hspace="15" vspace="15" data-mce-src="http://s8.picofile.com/file/8329795292/bg1982.gif" style="border: 0px; cursor: default;"></a></div><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">ی کاش انهایی که دل ماندن ندارند . پای امدن هم نداشتند ...</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">همیشه گفتم هوایی اینایی که میخندن و میخندونن رو داشته باشید ..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">اخه اینا یواشکی غصه میخورن..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">به قلبم معذرت خواهی زیادی بدهکارم ..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">تلافی روزهایی که گرفت .. شکست .. تنگ شد ..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">کاری از دستم بر نیامد ..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><br></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="4">&nbsp;عادل&nbsp; چت | چت عادل&nbsp;</font></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">چقدر تلخ است .. من کبریت را میسوزانم .. کبریت سیگار را</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">سیگار مرا .. در این بازی بردی نیست هر سه میسوزیم..</span></p><h3 style=""><font face="Tahoma, Geneva, sans-serif">عادل&nbsp; چت | چت عادل&nbsp;</font></h3><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">&nbsp;</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">به عادل چت خوش امدید . چت روم&nbsp;<a href="afshinchattt.mihanblog.com" target="" title="عادل چت | چت عادل ">عادل&nbsp; چت | چت عادل</a><a href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/1/atrty/1536305922/avrvy/1716190//key/afshinchattt.mihanblog.com" target="" title="دوتامون چت | چت دوتامون">&nbsp;</a><a title="بهناز چت | چت بهناز" href="http://anilchat.ir/" target="_blank" data-mce-href="http://anilchat.ir">&nbsp;</a>اماده پذیرایی از تمامی میهمانان میبا شد&nbsp;</span><a href="afshinchattt.mihanblog.com" target="" title="عادل چت | چت عادل " style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">&gt;h/3&gt;</a></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p> text/html 2018-09-07T08:16:32+01:00 www.afshinchat.ir سامان عسگری من و غم چت | چت من و غم http://www.afshinchat.ir/post/99 <div style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><h1>&nbsp;من و غم چت | چت&nbsp; من و غم&nbsp; .&nbsp; من و غم چت . چت&nbsp; من و غم . چت&nbsp; من و غم چت . من و غم چت |&nbsp; من و غم .&nbsp; &nbsp;من و غم چت&nbsp;</h1></div><div style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">ورود به من و غم چت . وبلاگ من و غم&nbsp;چت . سایت من و غم&nbsp;چت . من و غم&nbsp;چت اصلی . چت با من و غم. در من و غم&nbsp;چت . ادرس بدون فیلترمن و غم&nbsp;چت . روم من و غم&nbsp;چت&nbsp; &lt;h/1&gt;</div><div style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><a href="afshinchattt.mihanblog.com" target="" title="من و غم چت | چت من و غم"><img src="http://s8.picofile.com/file/8329795292/bg1982.gif" alt=" مونیا چت | چت مونیا" width="199" height="159" align="bottom" border="0" hspace="15" vspace="15" data-mce-src="http://s8.picofile.com/file/8329795292/bg1982.gif" style="border: 0px; cursor: default;"></a></div><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">ی کاش انهایی که دل ماندن ندارند . پای امدن هم نداشتند ...</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">همیشه گفتم هوایی اینایی که میخندن و میخندونن رو داشته باشید ..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">اخه اینا یواشکی غصه میخورن..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">به قلبم معذرت خواهی زیادی بدهکارم ..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">تلافی روزهایی که گرفت .. شکست .. تنگ شد ..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">کاری از دستم بر نیامد ..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><br></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="4">&nbsp;من و غم چت | چت من و غم</font></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">چقدر تلخ است .. من کبریت را میسوزانم .. کبریت سیگار را</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">سیگار مرا .. در این بازی بردی نیست هر سه میسوزیم..</span></p><h3 style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;">من و غم چت | چت من و غم</h3><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">&nbsp;</span></p><p style=""><span data-mce-style="font-size: medium;" style=""><font face="Tahoma, Geneva, sans-serif" size="3">به من و غم چت خوش امدید . چت روم&nbsp;</font><a href="afshinchattt.mihanblog.com" target="" title="من و غم چت | چت من و غم"><font size="4">من و غم چت | چت من و غم</font></a><a title="بهناز چت | چت بهناز" href="http://anilchat.ir/" target="_blank" data-mce-href="http://anilchat.ir" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: medium;">&nbsp;</a><font face="Tahoma, Geneva, sans-serif" size="3">اماده پذیرایی از تمامی میهمانان میبا شد</font></span><a href="afshinchattt.mihanblog.com" target="" title="من و غم چت | چت من و غم"><span data-mce-style="font-size: medium;"><font face="Tahoma, Geneva, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></span></a><a href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/1/atrty/1536305922/avrvy/1716190//key/afshinchattt.mihanblog.com" target="" title="دوتامون چت | چت دوتامون">&gt;h/3&gt;</a></p><a href="afshinchattt.mihanblog.com" target="" title="من و غم چت | چت من و غم"></a><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p> text/html 2018-09-07T08:11:50+01:00 www.afshinchat.ir سامان عسگری فنچ چت | چت فنچ http://www.afshinchat.ir/post/98 <div style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><h1>فنچ چت | چت فنچ&nbsp; . فنچ چت . چت فنچ . چت فنچ چت فنچ چت | فنچ .&nbsp; فنچ چت&nbsp;</h1></div><div style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">ورود به فنچ چت . وبلاگ فنچ&nbsp;چت . سایت فنچ&nbsp;&nbsp;چت . فنچ&nbsp;چت اصلی . چت با فنچ&nbsp;. در فنچ&nbsp;چت . ادرس بدون فیلترفنچ چت . روم فنچ&nbsp;چت&nbsp; &lt;h/1&gt;</div><div style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><a href="afshinchattt.mihanblog.com" target="" title="فنچ چت | چت فنچ"><img src="http://s8.picofile.com/file/8329795292/bg1982.gif" alt=" مونیا چت | چت مونیا" width="199" height="159" align="bottom" border="0" hspace="15" vspace="15" data-mce-src="http://s8.picofile.com/file/8329795292/bg1982.gif" style="border: 0px; cursor: default;"></a></div><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">ی کاش انهایی که دل ماندن ندارند . پای امدن هم نداشتند ...</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">همیشه گفتم هوایی اینایی که میخندن و میخندونن رو داشته باشید ..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">اخه اینا یواشکی غصه میخورن..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">به قلبم معذرت خواهی زیادی بدهکارم ..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">تلافی روزهایی که گرفت .. شکست .. تنگ شد ..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">کاری از دستم بر نیامد ..</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><br></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="4">&nbsp;فنچ چت | چت فنچ</font></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">چقدر تلخ است .. من کبریت را میسوزانم .. کبریت سیگار را</span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">سیگار مرا .. در این بازی بردی نیست هر سه میسوزیم..</span></p><h3 style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;">فنچ چت | چت فنچ</h3><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><br></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">به فنچ چت خوش امدید . چت روم&nbsp;<a href="afshinchattt.mihanblog.com" target="" title="فنچ چت | چت فنچ">فنچ چت | چت فنچ</a><a title="بهناز چت | چت بهناز" href="http://anilchat.ir/" target="_blank" data-mce-href="http://anilchat.ir">&nbsp;</a>اماده پذیرایی از تمامی میهمانان میبا شد&nbsp;</span><a href="afshinchattt.mihanblog.com" target="" title="فنچ چت | چت فنچ" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">&gt;h/3&gt;</a></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p>